GENERELT :
Dette er en oversikt over hva leveransen inneholder i de ulike utførelser.
Ved bestilling vil endringene fra denne standard leveransebeskrivelse listes opp i egen ordrebekreftelse, som blir et eget vedlegg til kontrakten. Dette er et viktig dokument som påvirker leveransen. Det er derfor avgjørende at kjøper i samråd med selger påser at endringen er anført riktig.
Type leveranse :
I denne beskrivelsen er det delt opp i fem ulike leveranser, som er standard leveranse av våre produkt og er retningsgivende som vedlegg til tilbud/kontrakt.

Videre i denne standard leveransebeskrivelse følger en detaljert orientering om hver enkelt post som er medtatt i de ulike utførelser.