1. Her har vi brukt jordskruer som enkelt kan skrus ned i bakken og igjen gir enkel justering på vater.

2. Monter fast jordskruene for så og spikre fast bjelkelaget.

3. Vær ekstra nøye med vateret når du lager fundamentet til huset.

4. Begynn med å montere veggene i det ene hjørnet for så å gå den ene eller andre veien videre. Vi anbefaler og ha med en hjelper.

5.Når alle veggene er oppe er det viktig at du vatrer og ser at dette er i orden, samt se at alle hjørner er skrudd godt sammen.

6. Løft på plass gavvelstoler og takåser. Vi anbefaler at du har med deg en hjelper til å holde i denne prosessen.

7. Begynn med det nederste takbordet og la det stikke ut ca 2 cm fra enden. 

8. Monter myggnettingen over lufting så ikke insekter kommer inn.

9. Monter vindskier og trekantlister. Vi anbefaler å ha med den ekstra hjelperen på dette.

10. Monter underlagspapp på taket.

11. Monter vinduer og dører

12. Montering av blekk for vinduer.

13. Monter opp overlister og resterende takbord.

14. Nå kan hele familien starte malejobben sammen 🙂

Montering av ulike bygg

Fundament:

Et fundament er et fast underlag som et bygg plasseres på. Et fundament kan bestå av
flere forskjellige ting; Leca blokker, en betongsåle, platting i tre eller lignende. Det vi sier
i forhold til våre enkle hagehus/anneks, boder og lysthus, er at bygget skal plasseres på
et underlag som er stabilt og avrettet. Alle grunnbjelker må være støttet med minimum
60-80 cm mellomrom under hele bygget. Bygget må ikke stå i fukt selv om alle bærestokker
er av trykkimpregnerte materialer. Fundamentet du lager bør derfor bygges litt
opp fra bakkeplan, så du enten får god lufting under fundamentet så fukt tørker, eller at
bygget er plassert på en måte slik at vann og fukt renner bort fra bygget.
Mottagelse av bygget:
Det er viktig at du avtaler fraktmetode på forhånd med en av oss.
Dette for at lossing skal gå så raskt og sikkert som mulig på din adresse.
Når pakken kommer er det viktig at du setter den på et rett og beskyttet underlag slik at du
unngår skader, samt for at ikke deler skal falle av pakken når du åpner emballasjen.
Dette er også nyttig om du skal frakte varene videre med løfteredskap.

PS: HUSK OG SE
ETTER SKADER PÅ PAKKEN NÅR DENNE LEVERES/ ELLER HENTES PÅ TERMINAL DA DETTE MÅ
REGISTRERES UNDER SELVE LEVERINGEN FOR Å FÅ DEKKET SKADEOMKOSTNINGER.

Lagring:
Du kan fint lagre pakken ute eller inne men bruk en ekstra presenning så ikke fukt kan
trekke inn i treverket. Sjekk at emballasjen er hel og tett før lagring. Blir pakken utsatt for
fukt vil bygget bli ødelagt, og det vil ikke kunne monteres da materialene vil kunne vri seg
når de tørker.
Bruk pressening og teip deretter rundt pakken for sikker lagring av ditt nye bygg. Sørg også
for at det ikke ligger rett på bakken.

Montering:
Det er to type byggeteknikker vi har. Det ene er modul/elementbygg
og det andre er laftebygg.

Laft:
Lafteteknikken er i prinsippet som å bygge legoklosser.
Prinsippet er å legge stokk på stokk ned i et spor som er ferdig frest fra fabrikken. Alle
hjørner på et laftet bygg kalles knuter eller garpen/garpa.
En meget enkel byggeteknikk som har vært brukt i Norge i flere hundre år.
Element/modul:
Element/modulbygg er vegger som kommer ferdig bygd fra fabrikken hvor man enkelt løfter
hele veggelementer mot et annet element for så å skru disse to i sammen til hele bygget er
ferdig montert.
Under montering er det meget viktig at du først går nøye igjennom tegningene for og få en
forståelse av hvordan ditt nye bygg skal monteres. Dobbeltsjekk også nøye om du har riktig
tegning for det bygget du har kjøpt. ( I enkelte tilfeller har manualen et annet navn enn
bygget du har bestilt). Skulle det ikke følge med tegninger eller det er kommet feil tegning
kan du gå inn på www.hagehus.no og videre inn til det aktuelle produktet du har
kjøpt, for så og laste ned tegningene. Det kan oppleves enklere og gå igjennom tegningene
på en datamaskin kontra papir da du kan zoome inn på detaljer under studeringen av
tegningene.
Når du har kommet til neste steg som er selve monteringen trenger du en stor presenning
der du kan sortere ut alle delene som er i pakken. Dette for å gjøre monteringsjobben
enklere. Legg plankene i de hauger de hører til i utover presenningen før du begynner selve
monteringen. På vår fabrikk fungerer det slik at det du skal begynne med er det som ligger
nederst i pakken. Grunnen til dette er at bærestokkene er de som er kraftigst og som
stabiliserer pakken under transporten. Det er også de som blir produsert først i
fabrikklokalet. Deretter følger videre montering oppover i pakken. Alle bord/elementer i
pakken vil du også finne i plukklisten i brukermanualen slik at du hele tiden vil kunne vite
hvor de enkelte delene skal monteres. Plukklisten vil også vise deg teknisk data som lengder,
bredder og tykkelser på de forskjellige bord/deler. Er du i tvil, ikke nøl med å ta kontakt. Vi
hjelper deg gjerne.
Hva trenger du utenom bygget fra oss?:
Det du trenger utenom er alt som skal til for å lage et fundament; planker, sement,
stolpesko, Lecablokker etc avhengig av type fundament.
Til selve monteringen trenger du:
1: Vater
2: Hammer
3: Snor
4: Eletrisk skrudrill med diverse skrusett og bor
5: Søppelsekker
6: Fugepistol
7: Kujern/brekkjærn
8: Maling/beis/olje for å behandle bygget etter ferdig oppsett. PS: dette er meget viktig, slik at
ikke vær og vind ødelegger materialene på sikt.
Slutt prosess:
Takshingel:
Når du skal legge takshingel er det lurt å legge den første remsen nederst med flippene
oppover. Dette for at du skal få en fin og skarp kant nederst mot vannbordet. Når du så skal
begynne på remse to legger du flippene nedover på toppen av den første raden. Rad 3 skal
du så legge i overkant med en overlapp på ca 10cm over rad 2. Husk og forskyve
platene/takshingelen så du får et mønster oppover når du legger. Det er viktig at ingen av
strekene på takshingelen kommer over hverandre da dette vil kunne føre til vann
gjennomtregning. (Se illustrasjon under)
Rad 3
Rad 1 og 2
Skulle du ha spørsmål underveis er det bare og ta kontakt med oss.