Våres fabrikk er sertifisert i henhold til PEFC!

 
PEFC står for Program for godkjenning av skogsertifisering og er en sertifisering for miljøvennlig og ressursbevarende skogbruk. Svensk PEFCs skogstandard har til hensikt å utvikle økonomisk bærekraftig og verdifull skogs-produksjon og biologisk mangfold. Samtidig må den beskytte vårt kulturelle miljø og sosiale og estetiske verdier. PEFC garanterer til kunder og allmennheten at PEFC-sertifiserte skoger forvaltes i henhold til kravene til bærekraftig, naturlig skogbruk i henhold til offisielle kriterier som er vedtatt i European Forest Policy Cooperation Europe. I Sverige er effektiv kontroll av PEFC-sertifiserte skoger, entreprenører og bedrifter garantert ved revisjon av tredjeparts sertifiseringen, som er godkjent av det uavhengige akkrediteringskortet Swedac.
 
Fabrikken er sertifisert i henhold til PEFC, noe som betyr at når du kjøper en hytte eller uthus fra oss, oppfyller det alle kravene som er fastsatt av PEFC-sertifiseringen, uavhengig av om du bygger et anneks eller et skur, et oppbevaringroms eller en garasje / carport! Våre hytter er enkle og montere og holder en høy standard.