Bygge redskapsbod, anneks, garasje eller annen bygning uten å søke? 

I Norge kan man i utgangspunktet bygge frittstående redskapsboder, anneks og garasje inntil 50 kvm uten å søke.

Det finnes visse krav som må oppfylles.

Bygningen må blant annet:

være 50 kvadratmeter eller mindre
være minst 1,0 meter fra andre bygninger på tomta di
være minst 1,0 meter fra nabogrensa
ha mønehøyde på 4,0 meter eller mindre og gesimshøyde på 3,0 meter eller mindre (noen ganger er fasadene høyere enn enn disse målene. Dette skjer når bygningen er satt opp i skrått terreng, og måten mønehøyden og gesimshøyde måles på)
ikke brukes til beboelse eller overnatting
ikke ha kjeller
ikke plasseres over vann- og avløpsledninger
ha en viss avstand til for eksempel sjø, vei og jernbanespor
Direktoratet for byggkvalitet har laget en enkel veileder som hjelper deg som er usikker. Klikk her for å komme til veilederen.

Kilde: https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/bygg-garasje-uten-a-soke. (Dato: 03.03.2022).